dnes je 30.9.2022

Input:

Oznamovacia povinnosť po zmene priezviska

27.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.2.2 Oznamovacia povinnosť po zmene priezviska

Ing. Ján Mintál

Príklad:

Fyzická osoba  - živnostníčka sa vydala, zmenila priezvisko a túto zmenu priezviska oznámila na živnostenskom úrade. Je povinná uvedenú zmenu oznámiť aj správcovi dane? Je povinná správcovi dane odovzdať osvedčenie o registrácii – kartičku s prideleným daňovým identifikačným číslom?

Legislatívna úprava:

  • -> zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Stanovisko:

Ak vznikla daňovému subjektu rovnaká oznamovacia povinnosť voči inej inštitúcii a táto inštitúcia nové alebo zmenené skutočnosti oznamuje správcovi dane, daňovník nie je povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane. V súvislosti s oznamovacou povinnosťou daňových subjektov je teda ustanovené, že daňové subjekty nie sú povinné oznamovať správcovi dane zmeny údajov (napr. zmenu