dnes je 27.1.2022

Input:

Osobitné úpravy uplatňovania dane na služby dodávané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, na predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru od januára 2022

30.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.11.1.2 Osobitné úpravy uplatňovania dane na služby dodávané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, na predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru od januára 2022

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Novelizácia zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorá nadobudne účinnosť 1. januára 2022 sa týka osobitnej úpravy uplatňovania dane na služby dodávané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, na predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru. Konkrétne sa týka nemožnosti podať odvolanie proti určitým zákonom definovaným rozhodnutiam. Ďalej sa týka správy daní pri uplatňovaní osobitných úprav, ako aj osoby povinnej platiť daň správcovi dane, tiež daňovému zástupcovi pri dovoze tovaru, ako aj daňovému zástupcovi pri nadobudnutí tovaru z iného členského