dnes je 7.7.2022

Input:

Oslobodenie od dane v colnom sklade v roku 2022

30.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.05.1.4 Oslobodenie od dane v colnom sklade v roku 2022

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. osoba, ktorá dodá tovar s oslobodením od dane, je povinná do desiatich dní odo dňa dodania tovaru oznámiť držiteľovi povolenia na prevádzkovanie colného skladu obchodné meno alebo názov osoby, ktorej tovar dodala, dátum dodania tovaru a množstvo dodaného tovaru v metrických tonách. Takéto dodanie sa týka tovaru vo verejnom colnom sklade v tuzemsku (ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové - Ostatné - len surová ropa), ktorý je prepustený do colného režimu colné uskladňovanie, okrem dodania tovaru, v súvislosti s ktorým dochádza k ukončeniu colného režimu colné uskladňovanie.

Ak sa na tovar prestane vzťahovať colný režim colné uskladňovanie okrem ukončenia colného režimu colné uskladňovanie, ku ktorému dochádza v