dnes je 1.12.2023

Input:

Oneskorená registrácia k DPH a mimoriadne daňové priznanie

19.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.09.1.1 Oneskorená registrácia k DPH a mimoriadne daňové priznanie

Ing. Ján Mintál

Vychádzajúc z ustanovenia § 69 ods. 13 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”) platí, že zdaniteľná osoba so sídlom, miestom podnikania, prevádzkarňou alebo bydliskom v tuzemsku, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene a toto oneskorenie je viac ako 21 dní, a zahraničná osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť
o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene, sú za obdobie, v ktorom mali byť platiteľmi, povinné platiť daň z dodania tovarov a služieb v tuzemsku. Ide o tovary a služby, ktoré dodali v tomto období, okrem dane z dodania tovarov a služieb, pri ktorých je podľa § 69 ods. 2, 3 a 9 zákona o DPH osobou povinnou platiť daň príjemca