dnes je 29.11.2022

Input:

Odvolanie voči oznámeniu o indexe daňovej spoľahlivosti v roku 2022

28.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.09.2.2 Odvolanie voči oznámeniu o indexe daňovej spoľahlivosti v roku 2022

Ing. Ján Mintál

Otázka:

Správca dane doručil podnikateľovi oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti. Ten s nim však nesúhlasí. Je možno podať odvolanie prípadne iný opravný prostriedok?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • -> zákon č. 563/2009 Z. z. o správe dani (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Stanovisko:

Daňový úrad zasiela daňovému subjektu, ktorým je podnikateľ registrovaný na daň z príjmov, najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt registrovaný na daň z príjmov, oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti. Oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti obsahuje odôvodnenie, v ktorom sa uvedú dôvody určenia indexu.

Ak sa index daňovej spoľahlivosti zmení, daňový úrad zašle daňovému