dnes je 22.7.2024

Input:

Odpočítanie DPH pri uplatňovaní osobitnej úpravy DPH na základe prijatia platby

25.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.04.2.1 Odpočítanie DPH pri uplatňovaní osobitnej úpravy DPH na základe prijatia platby

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Podnikateľ X (štvrťročný platiteľ DPH) pôsobí v oblasti stolárskej výroby a uplatňuje osobitnú úpravu dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby (§ 68d zákona o DPH). Dňa 13. apríla 2023 dodal tovar podnikateľovi Y (štvrťročný platiteľ DPH) v cene 1 200 eur, z toho základ dane 1 000 eur, DPH 20% v sume 200 eur. Podnikateľ Y, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu čiastočne uhradil platbu za tovar bezhotovostným prevodom vo výške 960 eur. Platba bola na bankový účet podnikateľa X pripísaná 4. mája 2023.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • -> zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.

Stanovisko:

Pravidlá odpočítania dane platiteľom, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, sú obsiahnuté v ustanovení § 68d ods. 5 zákona o DPH.