dnes je 21.9.2023

Input:

Odpis pohľadávky a zriadenie kapitálového fondu z pohľadu účtovníctva v roku 2022

24.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.2.1 Odpis pohľadávky a zriadenie kapitálového fondu z pohľadu účtovníctva v roku 2022

Ing. Alena Zábojová

Otázka

Spoločnosť nadobudla v roku 2005 pohľadávku kúpou od inej spoločnosti v sume 5 000 €. Spoločnosť túto kúpenú pohľadávku v roku 2005 predala tiež za 5 000 € inej FO. Účtovanie 315/648 k úhrade pohľadávky nedošlo, pohľadávka bola vybratá z výnosov v roku 2005 na riadku 290 a účtovali sme aj o nedaňovej OP k tejto pohľadávke 548/391 tiež v roku 2005. V roku 2006 bola u dlžníka začatá exekúcia. Teraz v roku 2022 došlo k zastaveniu tejto starej exekúcie z dôvodu § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 233/2019 Z. z., pretože uplynula rozhodná doba. Ako teraz odúčtovať túto pohľadávku, len zápisom 391/315? Bez vplyvu na základ dane v roku 2022?

A ešte Vás poprosíme o radu. Spoločnosť je 49 % vlastníkom v inej spoločnosti založenej v roku 2021,