dnes je 29.1.2023

Input:

Obmedzenie hotovostných platieb pre podnikateľov

31.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.10.1.1 Obmedzenie hotovostných platieb pre podnikateľov

Ing. Ján Mintál

Podmienky zákazu vykonávať niektoré platby v hotovosti sú obsiahnuté v rámci zákona č.394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej iba „zákon o obmedzení platieb v hotovosti”).

Platbou v hotovosti sa pre uvedené účely rozumie odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom. Hodnotou platby v hotovosti v inej mene ako je euro je nominálna hodnota bankoviek a mincí prepočítaná na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný v deň predchádzajúci dňu platby v hotovosti.

V zmysle zákona o obmedzení platieb v hotovosti je zakázané vykonávať platby v hotovosti prevyšujúce sumu 15 000 eur, ak sa jedná o platby