dnes je 21.1.2020
Input:

Nový vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty platný od 1. januára 2020

10.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.23.1.1 Nový vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty platný od 1. januára 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa opatrenia vydaného Ministerstvom financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 č. MF/014640/2019-731, sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty. Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje vzory tlačív daňových priznaní všeobecne záväzným právnym predpisom. Týka sa to aj dane z pridanej hodnoty. Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je uvedený v prílohe opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 č. MF/014640/2019-731.

Vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty podľa predpisu účinného do 31. decembra 2019 sa použije pri podávaní daňových priznaní za obdobia, ktoré končia najneskôr 31. decembra 2019, a pri podávaní daňových priznaní pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu podľa § 78 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 246/2012 Z. z., ak daňová povinnosť vznikla najneskôr 31. decembra 2019. Konkrétne predmetný paragraf znie