dnes je 16.10.2019
Input:

Novela zákona o DPH - zníženie sadzby dane na vybrané printové médiá

26.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.18.1.2 Novela zákona o DPH – zníženie sadzby dane na vybrané printové médiá

Ing. Ján Mintál

Pri zavedení zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty je Slovenská republika viazaná smernicou Rady 2006/112/ES z 28. 11. 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11. 12. 2006), ktorá stanovuje spoločný systém dane z pridanej hodnoty v Európskej únii. Podľa čl. 98 bod 1. tejto smernice môžu členské štáty použiť jednu alebo dve znížené sadzby dane, ktoré podľa čl. 99 bod 1. tejto smernice nesmú byť nižšie ako 5 %, pre dodania tovaru a poskytovania služieb, ktoré patria do kategórií uvedených v prílohe III tejto smernice.

V prílohe č. 7 sa za číselný kód Spoločného colného sadzobníka „4901 - Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch, okrem kníh, brožúr, letákov a podobných tlačiarenských výrobkov, tiež v jednotlivých listoch, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50% celkového obsahu výrobku” vkladá číselný kód Spoločného colného sadzobníka „4902 10 00 - Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce reklamný materiál vychádzajúce najmenej štyrikrát týždenne okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50% celkového obsahu výrobku, a okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých erotický obsah predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10% celkového obsahu výrobku”. Zníženej sadzbe dane teda budú podliehať len printové média vychádzajúce najmenej štyrikrát týždenne – tzv „denníky”.

Nepopierateľným faktom je, že zmenou mediálneho prostredia došlo k zhoršeniu postavenia tradičných printových médií