dnes je 27.3.2023

Input:

Nové kritériá nevymožiteľnosti pohľadávky po 1.1.2023

9.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.02.1.1 Nové kritériá nevymožiteľnosti pohľadávky po 1.1.2023

Ing. Ján Mintál

S účinnosťou od 1.1.2023 sa podľa nového znenia § 25a ods. 2 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”) za nevymožiteľnú pohľadávku, v rozsahu, v akom nebola zaplatená, považuje taká pohľadávka, od splatnosti ktorej uplynulo 150 dní a zároveň je splnená ďalšia podmienka v závislosti na výške pohľadávky. Keďže splatnosť záväzku je lehota určená zmluvnými stranami na splnenie peňažného záväzku dlžníka, dodávateľ v prípade uplatňovania ustanovenia § 25a zákona o DPH bude musieť vedieť relevantne preukázať lehotu splatnosti pohľadávky, vrátane jej dodatočných zmien (napríklad v uzatvorenej zmluve). Ak sa zmluvné strany dohodnú na dodatočnej úprave dĺžky lehoty splatnosti pohľadávky, dodávateľ musí zohľadniť upravenú dĺžku lehoty splatnosti pri oprave