dnes je 17.8.2022

Input:

Návrh novely zákona o DPH s účinnosťou od 1. októbra 2022

23.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.1.2 Návrh novely zákona o DPH s účinnosťou od 1. októbra 2022

Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR

Návrh novely zákona o DPH vychádza z predloženého poslaneckého návrhu zákona o podpore štátneho nájomného bývania (ďalej len: „zákon o nájomnom bývaní“) zo dňa 6. júla 2021, ktorého zámer spočíva vo vytvorení prostredia, ktoré umožní výstavbu štátom podporovaného nájomného bývania s regulovanou výškou nájomného a garanciou dlhodobého bývania. Návrh zákona o nájomnom bývaní so sebou prináša kroky k riešeniu aktuálnej otázky fyzickej a cenovej dostupnosti bývania pre široké skupiny obyvateľstva, a to najmä strednú a nižšiu príjmovú skupinu, a predovšetkým mladé rodiny s deťmi. Pre podporu predloženého návrhu zákona sú nevyhnutné zmeny týkajúce sa okrem iného aj viacerých ustanovení zákona o DPH. Pôvodný poslanecký návrh bol pripravený s účinnosťou od 1. októbra 2021.