Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Nákup ojazdeného traktora z pohľadu zákona o DPH v roku 2019

27.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.04.2.3 Nákup ojazdeného traktora z pohľadu zákona o DPH v roku 2019

Ing. Ivana Glazelová


Naša spoločnosť kúpila v zahraničí (Belgicko) starší traktor (rok výroby 2010). Traktor sme kúpili od inej výrobnej spoločnosti, ktorá ho už nepotrebuje, tzn., že to nebol predajca ojazdených motorových vozidiel.

Chceme sa opýtať, či máme povinnosť podať na DÚ hlásenie podľa § 70 ods. 6?

Na vysvetlenie uvádzame, že nie sme evidovaní ako dovozcovia a predajcovia ojazdených motorových vozidiel.

Odpoveď:

§ 70 ods. 6 zákona o DPH - Platiteľ, ktorý kúpi pozemné motorové vozidlo uvedené v § 11 ods. 11 písm. a) z iného členského štátu, ktoré je alebo bolo v evidencii vozidiel v inom členskom štáte, od osoby identifikovanej pre daň v inom členskom štáte na účely ďalšieho predaja a tento tovar je odoslaný alebo prepravený do tuzemska, je povinný viesť záznamy o tomto tovare. Záznamy o každom kúpenom pozemnom motorovom vozidle musia obsahovať:

a) meno a priezvisko predávajúceho alebo názov predávajúceho a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pridelené v inom členskom štáte,

b) hodnotu tovaru,

c) identifikačné číslo vozidla VIN,

d) počet najazdených kilometrov,

e) dátum prvého uvedenia tovaru do prevádzky,

f) dátum vyhotovenia faktúry,

g) dátum nadobudnutia tovaru,

h) údaj, ktorý je povinný predávajúci uviesť vo faktúre podľa zákona platného v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru začala, či tovar bol dodaný s oslobodením od dane alebo predávajúci uplatnil osobitnú úpravu uplatňovania dane pri predaji použitého tovaru.

§ 11 ods. 11 zákona o DPH - Dopravným prostriedkom na účely odseku 12 je:

a) pozemné motorové vozidlo so zdvihovým objemom motora viac ako 48 cm3 alebo s výkonom väčším ako 7,2 kW určené na prepravu osôb a nákladov,

b) plavidlo dlhšie ako 7,5 m určené na prepravu osôb a nákladov s výnimkou námornej lode oslobodenej od dane podľa § 47 ods. 8,

c) lietadlo, ktorého štartovacia hmotnosť je väčšia ako 1 550 kg, určené na prepravu osôb a nákladov s výnimkou lietadla oslobodeného od dane podľa § 47 ods. 10.

Uvedená povinnosť sa týka pozemných motorových

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: