dnes je 5.4.2020
Input:

Nákup a predaj automobilu neplatcovi DPH do Českej republiky v roku 2020

12.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.02.2.1 Nákup a predaj automobilu neplatcovi DPH do Českej republiky v roku 2020

Ing. Jozef Pohlod


Firma – platca DPH vystaví faktúru do ČR neplatcovi DPH.

1. Podnikateľský subjekt.

2. Nepodnikateľský subjekt.

Ako to účtovať v oboch prípadoch? S DPH alebo bez?

A firma – platca DPH - kúpi auto od neplatcu DPH a predá auto neplatcovi DPH.

Predáva to firma – platca DPH - s DPH?

Odpoveď:

Odpoveď na Vašu otázku možno považovať za neúplnú, lebo neuvádzate bližšie konkrétnosti súvisiace s realizovaným obchodom. Pre Vašu orientáciu uvádzame základné a všeobecné možnosti režimu uplatnenia dane pri dodaní tovaru a služieb podľa súčasného platného zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Chceme len upozorniť, že je potrebné pri každom obchode správne posúdiť miesto dodania tovaru alebo služby, a tak až aplikovať správny režim uplatnenia DPH.

Druh obchodu Príjemca so sídlom v ČR DPH platí 
dodanie tovaru prepraveného na území ČR  podnikateľský subjekt neplatiteľ dane
nepodnikateľský subjekt  
dodávateľ tovaru
dodávateľ tovaru  
dodanie tovaru s montážou a inštaláciou na území ČR  podnikateľský subjekt neplatiteľ dane
nepodnikateľský subjekt  
povinnosť registrácie dodávateľa na území ČR
povinnosť registrácie dodávateľa na území ČR  
dodanie služby  podnikateľský subjekt neplatiteľ dane
nepodnikateľský subjekt  
príjemca služby
príjemca služby