dnes je 22.7.2024

Input:

Nájom nehnuteľnosti a DPH v roku 2023

22.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.2.2 Nájom nehnuteľnosti a DPH v roku 2023

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Platiteľ DPH, poskytuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti i nájom priestorov viacerým zdaniteľným osobám. Pre prenajímateľa bolo doteraz výhodnejšie (nízke vstupné náklady) fakturovať ho bez DPH. Pretože sa situácia zmenila, prenajímateľ sa rozhodol, že od určitého dátumu nebude nájom pre nájomcov oslobodený od dane. Môže takéto rozhodnutie vykonať v priebehu kalendárneho roka a je potrebné oznámiť ho daňovému úradu?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.

Stanovisko:

Ak sa platiteľ rozhodne a v zmysle § 38 ods. 5 zákona o DPH môže prenájom zdaňovať, nemusí tak urobiť voči všetkým zdaniteľným osobám, ktorým prenajíma nehnuteľnosť.

Záver:

Z ustanovenia § 38 ods. 5 zákona o DPH vyplýva, že platiteľ sa môže pri prenájme nehnuteľnosti alebo jej časti zdaniteľnej osobe