dnes je 21.9.2023

Input:

Možnosť výkonu inej zárobkovej činnosti popri zamestnaní v roku 2023

29.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.05.2.1 Možnosť výkonu inej zárobkovej činnosti popri zamestnaní v roku 2023

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Dcéra je zamestnaná ako učiteľka v súkromnej škole. Jej otec dôchodca chce ukončiť svoju živnosť. Dcéra by mala záujem popri zamestnaní v tejto samostatnej zárobkovej činnosti pokračovať. Môže si dcéra privyrábať popri zamestnaní ako samostatne zárobkovo činná osoba?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Stanovisko:

Ústava Slovenskej republiky okrem iného upravuje aj hospodárske, sociálne a kultúrne práva, v rámci ktorých priznáva každému právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť. Podmienky a obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností však môžu byť