dnes je 29.1.2023

Input:

Možnosť odpustenia sankcie v daňovom konaní

29.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.11.2.1 Možnosť odpustenia sankcie v daňovom konaní

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Pán XY nepodal daňové priznanie za zdaňovacie obdobie. Správca dane ho vyzval na podanie daňového priznania a uložil mu pokutu v zmysle daňového poriadku. Môže pán XY požiadať o odpustenie sankcie, keďže nevedel, že mal podať daňové priznanie? 

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • -> zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stanovisko:

Daňový úrad na žiadosť daňového subjektu:

  • -> odpustí sankciu, ak daňový subjekt preukáže, že by jej zaplatením bola vážne ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb odkázaných na jeho výživu,
  • -> môže povoliť úľavu zo sankcie alebo odpustiť sankciu, ak daňový subjekt, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ preukáže, že by jej zaplatenie viedlo k ukončeniu jeho činnosti,
  • -> môže povoliť úľavu zo sankcie alebo odpustiť sankciu, ktorá mu