dnes je 29.11.2022

Input:

Miesto dovozu tovaru z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2022

31.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.08.1.4 Miesto dovozu tovaru z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2022

Doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty miestom dovozu tovaru je členský štát, na ktorého území sa tovar nachádza v čase, keď vstupuje na územie Európskej únie avšak s výnimkami.

V prípade tovaru, ktorý je prepravovaný z tretej krajiny t.j. z územia mimo Európskej Únie na miesto určenia, ktoré sa nachádza na colnom území Únie možno hovoriť o dovoze tovaru. Na to, aby s týmto tovarom mohol konečný príjemca disponovať je potrebné uplatnenie dovozných formalít, ktoré sa na tento tovar vzťahujú podľa colných predpisov. Osobitným colným režimom sa v súvislosti s dovozom rozumie colné uskladňovanie, slobodné pásma, dočasné použitie, konečné použitie, aktívny zušľachťovací styk, ako aj tranzit.

Miestom dovozu tovaru je