dnes je 17.8.2022

Input:

Miesto dodania tovaru v roku 2022

23.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.1.3 Miesto dodania tovaru v roku 2022

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. miesto dodania tovaru je určené pri dani z pridanej hodnoty vo viacerých prípadoch. V prípade, že sa odoslanie alebo preprava tovaru začína na území tretieho štátu, považuje sa za miesto dodania tovaru dovozcom a za miesto prípadných ďalších dodaní tohto tovaru členský štát dovozu.

Miestom dodania tovaru, ak je dodanie tovaru spojené s odoslaním alebo prepravou tovaru, je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru osobe, ktorej má byť tovar dodaný, začína uskutočňovať, s výnimkou ak je dodanie tovaru spojené s inštaláciou alebo montážou, alebo výnimkou miesta dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku.

Miestom dodania tovaru, ak je dodanie tovaru spojené s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet, je miesto,