Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Kontrolný a súhrnný výkaz DPH pri dodaní tovaru do členských štátov EÚ v roku 2019

3.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.04.2.2 Kontrolný a súhrnný výkaz DPH pri dodaní tovaru do členských štátov EÚ v roku 2019

Ing. Ivana Glazelová


Dodali sme dvere a okná s montážou do EÚ. Väčšinou sa jedná o odberateľov s platnou IČ DPH. Prosíme Vás, zapisuje sa hodnota dodaného tovaru do výkazu DPH a do ktorých kolóniek? Vystavuje sa súhrnný výkaz?

Jedno dodanie do Holandska bolo neplatcovi DPH. Vstupuje to do DPH, keď áno, do ktorých kolóniek sa zapisuje? Súhrnný výkaz sa asi nevystavuje.

Miesto dodania:

§ 13 ods. 1 písm. b) DPH ak je dodanie tovaru spojené s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet, je miestom dodania miesto kde je tovar inštalovaný alebo zmontovaný.

Z Vašej otázky máme za to, že Vaša spoločnosť realizuje aj dodanie tovaru aj montáž zároveň, to znamená, že realizuje dodanie tovaru s montážou a v tomto prípade je miesto dodania tam, kde je tovar inštalovaný alebo montovaný, t. j. vo Vašom prípade v inom členskom štáte, a preto máte povinnosť si zistiť Vaše povinnosti v tomto inom členskom štáte. To znamená, či môžete v inom členskom štáte zrealizovať prenos daňovej povinnosti alebo máte povinnosť sa tam registrovať ako zahraničná osoba.

Daňové priznanie

Dodanie tovaru s inštaláciou a montážou sa neuvádza do daňového priznania, keďže miesto dodania je v inom členskom štáte.

Súhrnný výkaz

V súhrnnom výkaze sa uvádzajú tovary s miestom dodania v tuzemsku podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o DPH a služby, pri ktorých je miesto dodania v inom členskom štáte určené podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH.

Čo sa uvádza do Súhrnného výkazu

Platiteľ dane z pridanej hodnoty podáva súhrnný výkaz, ak:

a) dodal tovar oslobodený od dane (§ 43 ods. 1 zákona o DPH) z tuzemska do iného členského

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: