dnes je 16.7.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 53 Oprava odpočítanej dane

30.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.5 Komentár k ZDPH § 53 Oprava odpočítanej dane

Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Mgr. Adam Korkos; Ing. Zuzana Sidorová


§ 53

Ak po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ uplatnil odpočítanie dane, nastane skutočnosť podľa § 25 ods. 1, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane. Ak platiteľ doklad o oprave základu dane nedostane do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1, ktorá má za následok zníženie základu dane, opraví odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1; ak sa oprava odpočítanej dane vzťahuje na nadobudnutie tovaru v tuzemsku