dnes je 1.12.2023

Input:

Komentár k ZDPH § 44 Oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

9.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.6 Komentár k ZDPH § 44 Oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Ing. Ján Mintál


§ 44

Oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Oslobodené od dane je nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ak

a) by dodanie takého tovaru platiteľom v tuzemsku bolo oslobodené od dane,

b) by dovoz takého tovaru bol oslobodený od dane podľa § 48 ods. 1 a 2 a ods. 4 až 9 a 13 alebo

c) by nadobúdateľ tovaru mal nárok na vrátenie dane v plnom rozsahu podľa § 55a alebo § 56 až 58.


Ide napr. o tovary, ktoré by boli v tuzemsku oslobodené od dane – dodanie osobného (ojazdeného) auta, pri ktorom nebolo právo na odpočítanie dane, tovary, pri ktorých nebolo právo na