dnes je 22.7.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 43 Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu

30.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.5 Komentár k ZDPH § 43 Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu

Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Ing. Ján Mintál; Ing. Zuzana Sidorová


§ 43

(1) Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom alebo treťou osobou na účet predávajúceho alebo na účet nadobúdateľa, ak

a) nadobúdateľom je zdaniteľná osoba, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby v inom členskom štáte, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, a

b) nadobúdateľ podľa písmena a) je identifikovaný pre daň v inom členskom štáte a oznámil svoje identifikačné číslo pre daň pridelené v inom členskom štáte dodávateľovi.

(2) Oslobodené od dane je