dnes je 6.7.2022

Input:

Komentár k ZDPH § 43 Dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu - oslobodenie od dane

1.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.5 Komentár k ZDPH § 43 Dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu – oslobodenie od dane

Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s.

§ 43 ods. 1

Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom tovaru alebo na ich účet, ak nadobúdateľ je osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte.

Ide o tzv. intrakomunitárne dodanie tovaru do iného členského štátu, ktoré je oslobodené od dane za podmienky, že tovar je naložený na prepravu v tuzemsku a preprava tohto tovaru skončí v inom členskom štáte u osoby identifikovanej pre daň, z čoho vyplýva, že v čase dodania je už známy odberateľ a známe sú aj podmienky prepravy (viď príklady k § 19 ods.