dnes je 22.7.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 21 Daňová povinnosť pri dovoze tovaru

30.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3 Komentár k ZDPH § 21 Daňová povinnosť pri dovoze tovaru

Ing. Ivana Glazelová, Mgr. Adam Korkos; Ing. Zuzana Sidorová§ 21

(1) Daňová povinnosť pri dovoze tovaru vzniká

a) prepustením tovaru do voľného obehu vrátane konečného použitia,

b) prepustením tovaru do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla,

c) v ostatných prípadoch, keď vznikne colný dlh pri dovoze tovaru.

(2) Daňová povinnosť pri tovare podľa odseku 1 vzniká dňom prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do príslušného colného režimu alebo dňom, v ktorom colný dlh vznikol iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia. Daň je splatná v lehote pre splatnosť cla podľa colných predpisov.

(3) Pri tovare prepustenom do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od cla sa daň vypočíta vo výške, v akej by sa vypočítala pri