dnes je 25.2.2021

Input:

Komentár k ZDPH § 14 Miesto dodania tovaru pri zásielkovom predaji

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2 Komentár k ZDPH § 14 Miesto dodania tovaru pri zásielkovom predaji

Ing. Alžbeta Hermanová


§ 14/1

Miestom dodania tovaru pri zásielkovom predaji, t.j. pri predaji voči slovenskému zákazníkovi, ktorý nie je platiteľom dane (ak je tovar dodaný z iného členského štátu do tuzemska) je tuzemsko s výnimkou, ak hodnota tovaru bez dane dodaného do tuzemska nedosiahne v kalendárnom roku 35 000 €. Ak dodávateľ dodaním tovaru nedosiahne v kalendárnom roku hodnotu 35 000 €, môže si za miesto dodania tovaru zvoliť tuzemsko, ktoré bude miestom dodania tovaru najmenej dva nasledujúce, po sebe idúce kalendárne roky.Český zásielkový obchod – registrovaný pre daň v ČR zasiela poštou napr. na dobierku dámsku konfekciu obchodníčke na Slovensku, ktorá nie je platiteľom dane. Za rok 2011 táto dodávka konfekcie dosiahla hodnotu bez českej dane 20 000 €. Český zásielkový obchod sa nemusí v tuzemsku registrovať, ale tovar zdaní českou DPH.


§ 14/2

Miestom dodania tovaru pri zásielkovom predaji, ak je tovar dodaný z tuzemska do iného členského štátu, je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, ak hodnota dodaného tovaru dosiahne v kalendárnom roku hodnotu určenú týmto členským štátom alebo ak si dodávateľ zvolí za miesto dodania tovaru tento členský štát.


Slovenský zásielkový obchod – registrovaný pre daň v SR, zasiela poštou napr. na dobierku dámsku konfekciu obchodníčke do ČR, ktorá nie je v ČR registrovaná pre daň. Za rok 2015 táto dodávka konfekcie dosiahla hodnotu bez slovenskej dane 20 000 €. Slovenský zásielkový obchod sa nemusí v ČR registrovať, ale tovar zdaní slovenskou DPH. Je to tak preto, že pre ČR platí limit pre zásielkový predaj 43 420 €.

Členský štát EÚ

 

Limit pre zásielkový predaj

 

 

Národná mena

 

Euro ekvivalent

 

Belgicko

 

35.000 EUR

 

 

Bulharsko

 

70.000 BGN

 

35.791 EUR

 

Česká republika

 

1.140.000 CZK

 

43.420 EUR

 

Dánsko

 

280.000 DKK

 

37.551 EUR

 

Nemecko

 

100.000 EUR

 

 

Estónsko

 

550.000 EEK

 

35.151 EUR

 

Grécko

 

35.000 EUR

 

 

Španielsko

 

35.000 EUR

 

 

Francúzsko

 

100.000 EUR

 

 

Írsko

 

35.000 EUR

 

 

Taliansko

 

35.000 EUR

 

 

Cyprus

 

35.000 EUR

 

 

Lotyšsko

 

24.000 LVL

 

34.433 EUR

 

Litva

 

125.000 LTL

 

36.203 EUR

 

Luxembursko

 

100.000 EUR

 

 

Maďarsko

 

8.800.000 HUF

 

34.671 EUR

 

Malta

 

35.000 EUR

 

 

Holandsko

 

100.000 EUR

 

 

Rakúsko

 

100.000 EUR

 

 

Poľsko

 

160.000 PLN

 

40.000 EUR

 

Portugalsko

 

35 000 EUR