dnes je 29.1.2023

Input:

Komentár k ZDP § 25b

1.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.17.2 Komentár k ZDP § 25b

Ing. Ailina Hanková


§ 25b

(1) Vstupnou cenou virtuálnej meny je

a) obstarávacia cena,118) ak bola virtuálna mena nadobudnutá kúpou,

b) reálna hodnota,119b) ak bola virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu.

(2) Vstupnou cenou majetku a služby nadobudnutých výmenou za virtuálnu menu ku dňu výmeny je reálna hodnota119c) virtuálnej meny.


Odsek 1

Ustanovenie § 25b ZDP vymedzuje vstupnú cenu virtuálnej meny, majetku a služby nadobudnutých výmenou za virtuálnu menu. Vstupnou cenou virtuálnej meny na účely ZDP je:

  • obstarávacia cena, ak bola virtuálna mena nadobudnutá kúpou,

  • reálna hodnota, ak bola virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu.

Obstarávacia cena virtuálnej meny nadobudnutej kúpou je definovaná v § 25 ods. 6 ZoÚ zákona o účtovníctve a je to cena, za ktorú sa virtuálna mena obstarala, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Reálna hodnota virtuálnej