dnes je 7.7.2022

Input:

K zaokrúhľovaniu platieb v hotovosti od 1. júla 2022

14.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.04.1.1 K zaokrúhľovaniu platieb v hotovosti od 1. júla 2022

Ing. Božena Jurčíková

Význam a cieľ zaokrúhľovania platieb vykonávaných v hotovosti

Cieľom novely zákona č. 18/1996 Z.z o cenách v z.n.p. (ďalej len „zákon o cenách”) je zavedenie zaokrúhľovania platieb v hotovosti za nákupy tovarov tak, aby sa minimalizovala potreba používania 1 a 2 eurocentových mincí pri platení v hotovosti. Zn. to, že zaokrúhľovanie sa bude vzťahovať len na hotovostné platby, keďže cieľom tejto legislatívnej úpravy cien je obmedzenie obehu mincí v nominálnej hodnote 1 a 2 eurocenty, ktoré súvisia s platením platby v hotovosti. Tento spôsob zaokrúhľovania je neutrálny a spravodlivý pre obidve strany tak pre predávajúceho aj kupujúceho. Podľa vykonaného prieskumu 1 a 2 eurocentové mince už neplnia úlohu ich návratnosti do peňažného obehu. Zn. to, že zaokrúhľovanie sa bude týkať len hotovostných