dnes je 15.8.2020

Input:

Faktúry za služby zo Švajčiarska v roku 2020

28.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.14.2.1 Faktúry za služby zo Švajčiarska v roku 2020

Ing. Dušan Dobšovič


Ako mám vykázať DPH v daňovom priznaní, ak na vstupe mám faktúry za služby zo Švajčiarska?

Odpoveď:

V zmysle § 69 ods. 2 ZDPH zákona o DPH je zdaniteľná osoba povinná platiť DPH pri službách uvedených v § 16 ods. 1 až ods. 4, ods. 10 a ods. 11 zákona o DPH, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, ak miesto dodania služby je v tuzemsku (takéto služby sa uvádzajú v riadku 9 (základ dane) a 10 (daň) daňového priznania k DPH. Obdobne, v zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH je zdaniteľná osoba povinná platiť DPH pri ostatných službách, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, ak miesto dodania služby je podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v tuzemsku (takéto služby sa uvádzajú v riadku 11 (základ