Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Faktúra za opravu služobného auta v cudzej mene z pohľadu DPH v roku 2019

27.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.04.2.1 Faktúra za opravu služobného auta v cudzej mene z pohľadu DPH v roku 2019

Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k. s.


Naša spoločnosť, ktorá je platcom DPH na Slovensku vyslala zamestnancov na zahraničnú prac.cestu do Francúzska. Služobné motorové vozidlo sa pokazilo vo Švajčiarsku, kde ho aj opravovali.

Faktúra bola vystavená v CHF s 7,7% DPH. 2 080 CHF + 160 CHF =2240 CHF. Na faktúre nie je uvedený odberateľ. Ako zaúčtujeme túto faktúru? Čo s DPH? Kde ju uvedieme v DP DPH a KV DPH?

Faktúru za nás uhradila francúzska spoločnosť svojou platobnou kartou. Ako zaúčtujeme túto skutočnosť? Môžeme im previesť peniaze na účet? Bolo by to možné aj započítať s našou pohľadávkou voči francúzskej spoločnosti?

Odpoveď:

Vo vyššie uvedenom prípade rozumieme, že slovenská spoločnosť, platiteľ DPH, nevie preukázať v zmysle § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len: „ZDP”), že náklad na opravu automobilu vo Švajčiarsku je nákladom (daňovým výdavkom) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov z dôvodu chýbajúceho príjemcu služby na faktúre. V tomto prípade by išlo o náklad, ktorý nie je možné zahrnúť do daňových výdavkov a v zmysle § 17 ods. 2 písm. a) ZDP bude položkou zvyšujúcou základ dane.

Náhradu na opravu služobného automobilu nie je možné vyúčtovať ani v rámci cestovných náhrad pri zahraničnej pracovnej ceste, nakoľko nedošlo k úhrade príslušnými vyslanými zamestnancami.

Odporúčame, aby francúzska spoločnosť,

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: