dnes je 27.9.2023

Input:

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny z pohľadu DPH v roku 2019

1.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.02.2.1 Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny z pohľadu DPH v roku 2019

Ing. Ivana Glazelová


Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny. Sme v pozícii odberateľa. Spoločnosť platí mesačne zálohové platby na základe dohody o platbách. Vyúčtovacia faktúra vyhotovená 31. 12. 2018, Dátum dodania: 31. 12. 2018 , Odoslaná: 10. 1. 2019, Prijatá: 18. 1. 2019.

Faktúra sa zaúčtuje v decembri 2018 podľa dátumu vyhotovenia alebo v januári 2019 podľa dátumu prijatia? Zaradenie v KV DPH?

Účtovníctvo – časová a vecná súvislosť

Podľa zákona o účtovníctve a postupov účtovania musí byť dodržaný princíp časovej a vecnej súvislosti nákladov, t. j. náklad je z roku 2018 (účtujeme náklad cez interný doklad voči účtu 326 – Nevyfakturované dodávky, nakoľko vieme presnú sumu, poznámka: keď nevieme presnú sumu používame účty rezerv). A v roku 2019 zúčtujeme 326 voči