dnes je 20.9.2021

Input:

Elektronické doručovanie zástupcom

30.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.07.2.9 Elektronické doručovanie zástupcom

Zdroj: Ministerstvo financií SR


Ak chce daňový poradca podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za svojho klienta (fyzickú osobu, neplatiteľa DPH) je povinný zaslať toto oznámenie správcovi dane elektronicky ?

Odpoveď:

Ak daňový subjekt zastupuje pri správe daní daňový poradca – je povinný tento daňový subjekt (resp. daňový poradca) komunikovať so správcom dane elektronicky. V prípade, ak ide akékoľvek podanie takéhoto daňového subjektu je povinnosť ho doručiť správcovi dane len elektronicky.