dnes je 9.12.2019
Input:

Dodanie služby do USA živnostníkom a povinnosť registrácie pre DPH v roku 2019

30.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.14.2.4 Dodanie služby do USA živnostníkom a povinnosť registrácie pre DPH v roku 2019

Ing. Ivana Glazelová


Chcela by som sa opýtať na to, či mám povinnosť registrovať sa ako platca DPH a či mi vzniká povinnosť DPH platiť v prípade:

  • som živnostník s trvalým pobytom na Slovensku,

  • poskytujem služby sprostredkovania obchodu,

  • odberateľom služby je spoločnosť Crossover, ktorá sídli v Austin, štát Texas, USA,

  • službu vykonávam v Českej republike, Maďarsku, Poľsku (služobné cesty) a aj na Slovensku,

  • pri podpise zmluvy som musela vyplniť tzv. tax form, konkrétne typ W8BEN.

Odpoveď:

Upozorňujeme, že je potrebné pracovať so všetkými druhmi registrácie, ktoré sú upravované v zákone o DPH. Pre tuzemské zdaniteľné osoby. Sú to § 4 (plnohodnotný platiteľ DPH) a registrácie podľa § 7, § 7a zákona o DPH (registráciou podľa § 7 a § 7a sa nestávate platiteľom DPH, ale máte len určité povinnosti, resp. pri prijatí služby z EÚ ste iba osobou povinnou platiť daň).

Pri určení miesta dodania služby postupujeme podľa § 15 a § 16 zákona o DPH.

V prípade, že fakturujete sprostredkovateľské služby, tieto sú upravené v § 16 zákona o DPH.

Sprostredkovanie je uvedené v § 16 ods. 13 zákona o DPH, kde je uvedené, že miestom dodania služby, ktorá spočíva v sprostredkovaní tovaru alebo služby osobou, ktorá koná v mene a na účet inej osoby, dodanej osobe inej ako zdaniteľnej osobe, je to isté miesto ako miesto dodania alebo nadobudnutia tovaru alebo služby, ktoré sú predmetom sprostredkovania.

To znamená, že ak je dodanie uskutočnené pre zahraničnú zdaniteľnú osobu, tak miesto dodania sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH.

§ 15 ods. 1 zákona o DPH – Miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, a ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je miesto, kde má táto osoba prevádzkareň. Ak zdaniteľná osoba, ktorá je príjemcom služby, nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.

§ 15 zákona o DPH je pre neplatiteľov DPH viazaný aj na registráciu podľa § 7a zákona o DPH

§ 7a ods. 2 zákona o DPH – Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 v