dnes je 9.12.2019
Input:

Dodanie prác SZČO do Anglicka z pohľadu registrácie pre DPH v roku 2019

30.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.14.2.3 Dodanie prác SZČO do Anglicka z pohľadu registrácie pre DPH v roku 2019

Ing. Ivana Glazelová


Syn je SZČO, pracuje pre klienta, ktorý má sídlo v Anglicku, ide o internetový obchod, ktorý prebieha v Anglicku. Tento klient, pre ktorého pracuje, je registrovaný vo svojej krajine pre DPH – je platcom DPH. Musí sa syn registrovať u nás pre DPH podľa § 7a, keďže bude vystavovať faktúry pre tohto klienta? V akej mene treba vystaviť faktúru, môže byť cena uvedená aj eurách aj v librách?

Odpoveď:

Aktuálne je Anglicko ešte stále členský štát EÚ. Pri určení miesta dodania služby postupujeme podľa § 15 a § 16 zákona o DPH. Závisí od druhu služieb. Podľa otázky predpokladáme, že pôjde o služby podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH.

To znamená, že ak je dodanie uskutočnené pre zahraničnú zdaniteľnú osobu, tak miesto dodania sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH.

§ 15 ods. 1 zákona o DPH – Miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, a ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je miesto, kde má táto osoba prevádzkareň. Ak zdaniteľná osoba, ktorá je príjemcom služby, nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.

§ 15 zákona o DPH je pre neplatiteľov DPH viazaný aj na registráciu podľa § 7a zákona