dnes je 21.1.2020
Input:

Dodanie okien s montážou a bez montáže neplatcovi DPH do Holandska

11.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.24.2.2 Dodanie okien s montážou a bez montáže neplatcovi DPH do Holandska

Ing. Ivana Glazelová


Dodávame okná v roku 2019:

A) s montážou súkromnej osobe – neplatcovi DPH do Holandska. Ako máme vystaviť faktúru? So slovenskou DPH alebo sme boli povinní sa registrovať v Holandsku a tam odviesť DPH?

B) bez montáže súkromnej osobe – neplatcovi DPH do Holandska – môžeme vystaviť faktúru so slovenskou DPH? Existuje limit na vystavenie faktúry so slovenskou DPH?

Odpoveď:

A) Dodanie tovaru s montážou.

Podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona o DPH – ak je dodanie tovaru spojené s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet, miestom dodania je miesto, kde je tovar inštalovaný alebo zmontovaný. V tomto prípade je to Holandsko, t. j., svoje registračné povinnosti je potrebné si vybaviť v Holandsku.

B) Dodanie iba samotných okien.

V tomto prípade je miesto dodania podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o DPH – ak je dodanie tovaru spojené s odoslaním alebo prepravou tovaru, miestom dodania je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru osobe, ktorej má byť tovar dodaný, začína uskutočňovať, s výnimkou podľa písmena b), odseku 2 a § 14.

Keďže ide o dodanie neplatiteľovi DPH (t. j., § 43 zákona o DPH nemôžete uplatniť) v inom členskom štáte, uplatníte na danú dodávku slovenskú DPH.

Avšak potom je potrebné evidovať aj definíciu zásielkového predaja.

§ 6 ods. 5 zákona o DPH – zásielkovým predajom na účely tohto zákona je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo na jeho účet z členského štátu iného, ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, a odberateľom je osoba, ktorá nemá pridelené identifikačné číslo pre daň, okrem dodania nových dopravných prostriedkov a tovaru dodaného s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet. Ak je dodaný tovar odoslaný alebo prepravený z územia tretieho štátu a dovezený dodávateľom do členského štátu iného, ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru odberateľovi, považuje sa tento tovar za odoslaný alebo prepravený z členského štátu dovozu. Ak ide o dodanie tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane, dodanie tovaru je zásielkovým predajom iba v prípade, ak je tovar dodaný fyzickým osobám na osobnú spotrebu.

Ak sa