dnes je 17.8.2022

Input:

Daňové exekučné konanie v roku 2022

23.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.1.7 Daňové exekučné konanie v roku 2022

JUDr. Ing. Peter Schmidt

Daňovým exekučným konaním je konanie, v ktorom správca dane z úradnej moci vymáha daňový nedoplatok, iné peňažné plnenie uložené rozhodnutím, exekučné náklady a hotové výdavky podľa § 149 Daňového poriadku.

Daňovým nedoplatkom sa pritom rozumie dlžná suma dane po lehote splatnosti dane. Keďže sa však podľa Daňového poriadku daňou rozumie okrem samotnej dane aj úrok z omeškania, pokuta, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a miestny poplatok za rozvoj, znamená to, že daňovým nedoplatkom sa rozumie aj pokuta alebo úrok z omeškania nezaplatené v lehote splatnosti. Predmetom daňového exekučného konania tak môžu byť okrem dane aj ostatné vymenované peňažné „povinnosti”.

Daňové nedoplatky vymáha správca dane, ktorým je buď daňový úrad alebo colný úrad.

V rámci daňového exekučného konania treba