dnes je 30.9.2022

Input:

Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v roku 2022

19.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.1.4 Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v roku 2022

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom.

Nadobudnutím tovaru z iného členského štátu Európskej únie je nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným majetkom, ktorý bol odoslaný alebo prepravený nadobúdateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet do tuzemska z iného členského štátu osobou, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte. Nadobúdateľovi tovaru v Slovenskej republike vzniká