dnes je 30.9.2022

Input:

Daňová exekúcia zrážkami zo mzdy a z iných príjmov

24.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.1.1 Daňová exekúcia zrážkami zo mzdy a z iných príjmov

JUDr. Ing. Peter Schmidt

Daňovej exekúcii zrážkami zo mzdy a iných príjmov podliehajú

-mzda alebo plat, ako aj príjmy namiesto mzdy

-pracovná odmena členov družstiev

-príjmy, ktoré daňovému dlžníkovi nahrádzajú odmenu za prácu, najmä príjmy

  1. z odmeny vyplývajúcej z dohody o vykonaní práce,
  2. z náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,
  3. z dávok sociálneho poistenia a
  4. z dôchodkov starobného dôchodkového sporenia.

Daňovej exekúcii nepodliehajú príjmy, ak sú Daňovým poriadkom alebo iným zákonom z daňovej exekúcie vylúčené.

Podľa Daňového poriadku daňovej exekúcii pritom nepodliehajú

  1. suma potrebná na úhradu za poskytnutú sociálnu službu alebo jej časť služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách,
  2. suma povinného zostatku po zaplatení úhrady za sociálne služby podľa zákona č. 448/2008