dnes je 30.9.2022

Input:

Daňová exekúcia odobratím peňazí v hotovosti

24.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.1.7 Daňová exekúcia odobratím peňazí v hotovosti

JUDr. Ing. Peter Schmidt

Pred pristúpením k daňovej exekúciu odobratím peňazí v hotovosti vykoná správca dane súpis týchto peňazí v hotovosti a zakáže daňovému dlžníkovi s nimi nakladať.

Daňová exekúcia odobratí peňazí v hotovosti prichádza do úvahy iba vtedy, ak tieto peniaze v hotovosti presahujú sumu 165 eur.

Daňovej exekúcii odobratím peňazí v hotovosti nepodliehajú peňažné prostriedky

  • - určené na výplatu miezd zamestnancov daňového dlžníka a
  • - na odškodňovanie pracovných úrazov a chorôb z povolania podľa Zákonníka práce,

a to pre výplatné obdobie najbližšie dňu, keď bol daňovému dlžníkovi doručený právoplatný daňový exekučný príkaz.