dnes je 10.8.2020

Input:

Daň z ubytovania v zahraničí a jej účtovanie v roku 2019

28.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.11.2.2 Daň z ubytovania v zahraničí a jej účtovanie v roku 2019

Ing. Jozef Pohlod


Ako správne zaúčtovať daň z ubytovania v zahraničí? K dispozícii máme faktúru za ubytovanie, ktorá bude účtovaná mimo cestovného príkazu.

Pohľad autora na problematiku:

Na Vašu otázku je potrebné odpovedať tak, že iný pohľad je na daň z ubytovania zaplatenú na území SR a iný pohľad na daň zaplatenú mimo územia SR.

Zaplatená daň z ubytovania na území Slovenska sa platí podľa zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie”), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely, ktoré sú na území SR. Predmetný zákon definuje, kto je daňovníkom dane z ubytovania platenej na území SR. Daňovníkom dane za ubytovanie je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení prechodne ubytuje. Daňovníkom dane za ubytovanie je napr. obchodný cestujúci ubytovaný v hoteli, turista ubytovaný v chatovej osade alebo turistickej ubytovni, rekreant ubytovaný v penzióne, na súkromí a pod. za podmienky, že ide o prechodné ubytovanie. Pokiaľ je daň zaplatená na území SR, predmetná daň sa účtuje podľa § 67 ods. 2 postupov účtovania na ťarchu účtu 538 – Ostatné dane a poplatky. Daň platí fyzická osoba, ktorá je ubytovaná, avšak daň vyberá ubytovacie zariadenie.

Pokiaľ sa fyzická osoba ubytuje v zahraničí a príslušné ubytovacie zariadenie vyberá daň z ubytovania, táto sa platí podľa