Najnovšie
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Najvýraznejšia zmena v zákone - RUČENIE za daň

5.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ručenie za daň tu však už bolo, a to konkrétne od 1. mája 2004, no zákonodarca si jeho novým a precíznejším upravením sľubuje aj reálne výsledky a nie je tajomstvom, že práve nová úprava ručenia za daň je spoločnosťou považovaná za najvýraznejšiu zmenu z pomedzi všetkých ostatných. Ručenie za daň má svoj základ už v smernici Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dani z pridanej hodnoty, ktorá v článku 205 ustanovuje, že členské štáty môžu stanoviť, že aj osoba iná ako osoba povinná platiť daň ručí spoločne a nerozdielne za platbu DPH. Vychádzajúc z tohto predmetného článku inštitút ručenia za daň predstavuje jedno z najúčinnejších opatrení boja proti podvodom v členských štátoch EÚ.

Kto ručí za daň? Podľa novely bude ručiť za daň uvedenú na faktúre každý platiteľ, ktorému je alebo má byť dodaný tovar alebo služba v tuzemsku, ak dodávateľ daň uvedenú na faktúre nezaplatil alebo sa stal neschopným zaplatiť daň a platiteľ vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť dane z tovaru alebo služby nebude zaplatená. V tomto prípade však zákonom predpokladaní seriózni platitelia musia mať na pamäti takpovediac kvalitný výber svojich obchodných partnerov. Platiteľ by mal náležite zvážiť objektívne okolnosti transakcie, a to s cieľom vyhnúť sa uplatneniu ručenia za daň. Sporným by sa však mohlo javiť platiteľove vedomie či ne vedomie o dodávateľovom  budúcom nezaplatení dane z tovaru. Zákonodarca našťastie nič neponechal na náhodu, a platiteľom odkázal, v akých prípadoch sa na nich bude hľadieť ako na ručiteľov na daň, a to i napriek tomu, že sa budú tváriť, že o ničom nevedeli. Platiteľ vedel alebo vedieť mohol, že daň z tovaru nebude odvedená, ak cena tovaru bola zjavne odchylná od normálnej trhovej ceny, ak platiteľ pokračoval v uskutočňovaní transakcií s dodávateľom aj po predchádzajúcom varovaní správcom dane a taktiež v prípade personálneho prepojenia dodávateľa s platiteľom.

...
Koniec ukážky
...

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu dph.sk.

Som už registrovaný na dph.sk:

=> Prihláste sa svojím užívateľským menom a osobným heslom.

Nie som registrovaný:

=> Zaregistrujte sa. Prinesie Vám to veľa výhod:

  • každé dva týždne dostanete ZADARMO do svojej e-mailovej schránky prehľad aktualít, najnovších legislatívnych zmien, zaujímavé články, zodpovedané otázky z oblasti DPH,
  • získate okamžitý prístup do negarantovaných aktualít, článkov a otázok na portáli www.dph.sk,
  • získate prístup do rozsiahleho archívu príspevkov na portáli www.dph.sk.

Registrácia je úplne zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov.

Najdiskutovanejšia daň na Slovensku - zorientujte sa s DPH v zmenách v legislatíve pre rok 2015.

Vždy presné a aktuálne informácie, prehľad v problematike DPH vo forme riešení konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlených na príkladoch, podrobná orientácia v oblasti DPH.DPH profi Vás pripraví rýchlo a jednoducho - mesačne pripravujeme viac ako 15 garantovaných článkov, ktoré Vás podrobne oboznámia so zmenami, ktoré prináša neustále sa meniaca legislatíva.

Staňte sa predplatiteľom DPH profi. Nikde inde nenájdete takú koncentráciu článkov z oblasti DPH, ktoré naviac zaručia garanciu aktuálnosti a správnosti.