Daňový kalendár
apríl 2018
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.4.2018 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Prevádzkareň z pohľadu DPH v roku 2018

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Facebook

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Komentár k ZDP § 23 Hmotný majetok a nehmotný majetok vylúčený z odpisovaniaGarancia

18.4.2018, Ing. Mária Dimitrovová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Dimitrovová; Ing. Peter Horniaček; § 23 (1)  Z odpisovania  sú vylúčené: a)..pozemky, b)..pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, ktoré nedosiahli plodonosnú starobu, c)..ochranné hrádze, d)..umelecké diela,111) ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Daňový zástupca pri dovoze tovaru v roku 2018

16.4.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zahraničná osoba, ktorá nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, a je dovozcom sa vo veci uplatnenia oslobodenia od dane môže dať zastúpiť daňovým zástupcom. Daňový zástupca musí byť platiteľom dane so sídlom alebo bydliskom v tuzemsku a ...
viac

Povinnosti daňového zástupcu pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, ktorý je určený na dodanie do iného členského štátu alebo tretieho štátu v roku 2018

11.4.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňový zástupca je povinný komunikovať podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. s Daňovým úradom Bratislava, ako aj viesť záznamy, ako aj podať za zastúpené zahraničné osoby jedno spoločné daňové priznanie, jeden spoločný ...
viac

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v oblasti dane z pridanej hodnoty v roku 2018Garancia

11.4.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Cieľom uvedeného návrhu nariadenia je zlepšiť administratívnu spoluprácu medzi členskými štátmi, a tak posilniť ich vzájomnú dôveru pre zabezpečenie správneho výberu DPH v krátkodobom horizonte. Ministerstvo financií Slovenskej ...
viac

Uvádzanie sadzby DPH na faktúre za dodávku tuzemského plnenia pri prenose daňovej povinnosti v roku 2018Garancia

10.4.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Správnu sadzbu DPH je pri prenose daňovej povinnosti povinný uplatniť príjemca predmetného plnenia, ktorý za jej správnosť zodpovedá, má DPH priznať a riadne ju zaplatiť. Platitelia DPH, ktorí dodávajú v tuzemsku inému platiteľovi dane ...
viac

Povinnosť platiť daň príjemcovi plnenia v roku 2018

9.4.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň, ktorá sa vzťahuje na určité dodania tovar, ktoré si bližšie rozoberieme. Platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň, ...
viac

Oslobodenie od dane pri zastúpení dovozcu daňovým zástupcom v roku 2018

5.4.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dovozca, ktorý je zahraničnou osobou a nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, sa vo veci uplatnenia oslobodenia od dane môže dať zastúpiť daňovým zástupcom, ktorým môže byť len platiteľ so sídlom alebo bydliskom v tuzemsku. Oslobodením ...
viac

Smernica o finančnej kontroleGarancia

3.4.2018, JUDr. Renáta Považanová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Názov mesta/obce adresa sídla ...... , IČO: ...... ___________________________________________________________________________ Primátor Mesta XYZ, v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 357/2015 Z. ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017

Povinnosti osôb povinných platiť daň správcovi dane v roku 2018

3.4.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zdaniteľná osoba so sídlom, miestom podnikania, prevádzkarňou alebo bydliskom v tuzemsku, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene a oneskorenie je viac ako 30 dní, ...
viac

Smernica o účtovaní a odpisovaní majetkuGarancia

28.3.2018, JUDr. Renáta Považanová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA,, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Renáta Považanová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA, K vybranej smernici si môžete stiahnuť aj  prezentáciu a checklist , ktoré Vám uľahčia jej vypracovanie. Stiahnuť smernicu Stiahnuť prezentáciu Stiahnuť checklist OBEC .......... SMERNICA O ÚČTOVANÍ A ODPISOVANÍ ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Dodanie tovaru do členských štátov EÚ z pohľadu DPH v roku 2016Archív

26.5.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri dodaní tovaru zo SR do iného členského štátu (s výnimkou dodávok nových dopravných prostriedkov), je potrebné rozlišovať, komu sú dodávky tovaru určené. Ak je odberateľom tovaru v inom členskom štáte osoba registrovaná pre daň, dodávka tovaru je oslobodená ...
viac

Komentár k ZDPH § 69 Osoby povinné platiť daň správcovi daneGarancia

23.1.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  § 69 (1) Platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku, je povinný platiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak. (2) Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, je povinná platiť daň ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Zmeny v prenose daňovej povinnosti v roku 2018Garancia

24.1.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
V zásade vyplýva dodávateľovi - platiteľovi DPH povinnosť platiť daň z ustanovenia § 69 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len ”zákon o DPH“) a to v prípadoch, keď dodáva tovar alebo službu v tuzemsku. V  ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad na vyplnenie daňového priznania k DPH a KV v roku 2016 (časť I.)Archív

2.8.2016, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Do daňového priznania k DPH sa uvádzajú iba tie zdaniteľné obchody, pri ktorých vznikla povinnosť platiť daň v tuzemsku, t. j. s miestom dodania v tuzemsku. Zdaniteľné obchody s miestom dodania mimo tuzemska sa do daňového priznania neuvádzajú. Poznámka ...
viac

Komentár k ZDPH § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a službyGarancia

31.3.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 19/1 (prvá a druhá veta zákona) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Dodanie tovaru, ak si tovar prevezme odberateľ v závode dodávateľa ( ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (vyšlo dňa: 30.1.2018 v čiastke č. 11)
  • 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 63/2018 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

19.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

6.9.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015 evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

Daňový špeciál: DPH a DZP v roku 2018 v praktických príkladoch

6.8. - 8.8.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Aktuálne problémy DPH a DZP na praktických príkladoch môžete riešiť spolu so skúseným lektorom a daňovým poradcom Milanom Kúdelom počas trojdňového školenia...Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2018

7.11. - 9.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela a odborníci z praxe
Získajte prehľad v rozdieloch medzi účtovníctvomdaňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmov medzi Českom a Slovenskom.
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsení lektori predostrú počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný...Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: