Daňový kalendár
január 2018
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.1.2018 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Zákon o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2018

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Facebook

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

Last Minute Semináre

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Smernica pre výkon základnej finančnej kontrolyGarancia

22.1.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Smernica pre výkon základnej finančnej kontroly je spracovaná v zmysle zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v Smernici len zákon o finančnej kontrole a audite) ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017

Dodanie a nájom nehnuteľnosti v roku 2018

22.1.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa novelizácie zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2018 oslobodené od dane je dodanie stavby alebo jej časti vrátane dodania stavebného pozemku, na ktorom stavba stojí, ak je dodanie uskutočnené ...
viac

Sprostredkovanie prenájmu jácht v zahraničí z pohľadu DPH v roku 2018

22.1.2018, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť XY sprostredkuje prostredníctvom internetovej stránky prenájom jácht v zahraničí (EU aj mimo EU). Chceme sa opýtať: 1.na správne určenie miesta dodania služby 2. ako ma byť vystavená faktúra a kde ma byť odvedená DPH v prípade, ...
viac

Daňová povinnosť pri dovoze tovaru v roku 2018

17.1.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa novelizácie zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2018 daňová povinnosť pri dovoze tovaru vzniká prepustením tovaru do voľného obehu vrátane konečného použitia, prepustením tovaru do colného ...
viac

Podanie daňového priznania k DPH právnym nástupcom pri zlúčení spoločností v roku 2018

17.1.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť A platiteľ DPH / zanikajúca spoločnosť / fakturuje mesačne prenájom podnikateľských priestorov s DPH. Nástupnícka spoločnosť NEPLÁTCA DPH je spoločnosť B. Spolončosť má v zmluve o zlúčení stanovený rozhodný deň 31.12.2017. Ku dňu ...
viac

Smernica o finančnej kontroleGarancia

15.1.2018, JUDr. Renáta Považanová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Názov mesta/obce adresa sídla ...... , IČO: ...... ___________________________________________________________________________ Primátor Mesta XYZ, v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 357/2015 Z. ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017

Miesto nadobudnutia tovaru z iného členského štátu v roku 2018

15.1.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa novelizácie zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2018 miestom nadobudnutia tovaru z iného členského štátu je miesto, kde sa tovar nachádza v čase skončenia jeho odoslania alebo prepravy k ...
viac

Uplatnenie DPH pri dovoze tovaru zo zahraničia v roku 2018

15.1.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jozef Pohlod Slovenská firma doviezla tovar z Číny na územie Českej republiky, kde bude tovar preclený. Následne bude tovar prevezný na Slovensko. Akým spôsobom si Slovenská firma uplatní DPH, ktorá bude vyrubená pri preclení tovaru v Čechách. Pokiaľ ...
viac

Interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnostiGarancia

12.1.2018, Ing. Zuzana Brindzová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Čl. I. Úvodné ustanovenia Interná smernica sa vydáva v zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Použitie WC ako služba podliehajúca DPH v roku 2018

12.1.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceli by sme v našom OD Jednota umiestniť automat do WC pre zákazníkov, ktorý vydá doklad v hodnote 0,50 € za použitie WC. Podlieha tento "poplatok" DPH, t.j. malo by byť na doklade uvedené ZD 20% 0,42 € a DPH 0,08 €? ...
viac
Najčítanejšie

Smernica o evidencii DPH pre platiteľa DPHGarancia

17.7.2017, Ing. Mária Vépyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. korektúra: Ing. Tomáš Janoušek Baker Tilly Slovakia; Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia Stiahnuť vzor Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov smernice   Evidencia dane z pridanej hodnoty   Prílohy       Číslo smernice ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Evidencia DPH- vzor evidencie pre odpočítanie daneGarancia

17.7.2017, Ing. Božena Ninčáková, Ing. Zuzana Hrušovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Božena Ninčáková; Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia; Ing. Tomáš Janoušek Baker Tilly Slovakia Stiahnuť vzor Evidencia DPH za obdobie Spoločnosť: Evidencia za zdaniteľné obdobie: Spracoval:...................................................... dňa . ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k ZDPH § 69 Osoby povinné platiť daň správcovi daneArchív

8.2.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Právna úprava 69/1 Platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku, je povinný platiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak. Komentár LEXDPH Z uvedeného znenia vyplýva, že ak má zdaniteľná osoba postavenie ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k ZDPH § 70 Vedenie záznamovArchív

31.3.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Paragraf 70/1 Platiteľ je povinný viesť  podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období  o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách; osobitne vedie záznamy o dodaní tovarov a služieb do iného členského štátu, ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Dodanie tovaru do členských štátov EÚ z pohľadu DPH v roku 2016Archív

26.5.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri dodaní tovaru zo SR do iného členského štátu (s výnimkou dodávok nových dopravných prostriedkov), je potrebné rozlišovať, komu sú dodávky tovaru určené. Ak je odberateľom tovaru v inom členskom štáte osoba registrovaná pre daň, dodávka tovaru je oslobodená ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

  Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

  23.4.2018, Bratislava
  Lektor: Ing. Tibor Vojtko
  Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

  DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

  22.2.2018, Bratislava
  Lektor: Ing. Martin Ťažký
  Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015 evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

  Daňový špeciál: DPH a DZP v roku 2018 v praktických príkladoch

  29.1. - 31.1.2018, Bratislava
  Lektor: Ing. Milan Kúdela
  Aktuálne problémy DPH a DZP na praktických príkladoch môžete riešiť spolu so skúseným lektorom a daňovým poradcom Milanom Kúdelom počas trojdňového školenia...Prihláška tu!

  Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2018

  11.4. - 13.4.2018, Bratislava
  Lektor: Ing. Milan Kúdela a odborníci z praxe
  Získajte prehľad v rozdieloch medzi účtovníctvomdaňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmov medzi Českom a Slovenskom.
  Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsení lektori predostrú počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný...Prihláška tu!

   

   Váš názor
  Čo by ste zmenili na tomto portáli?
   Úspešne odoslané
  Input: