Daňový kalendár
november 2017
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.11.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Prenos daňovej povinnosti Nemecko - Slovenská republika

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Facebook

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Zjednodušená faktúra podľa zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2017

22.11.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Faktúra, ktorá neobsahuje všetky údaje ako obyčajná faktúra sa nazýva zjednodušená faktúra a môže ju vyhotoviť platiteľ a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom. Čo všetko je možné chápať ako zjednodušenú faktúru je bližšie opísané v ...
viac

Faktúra so zahraničnou DPH vystavená neplatcovi DPH

20.11.2017, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikateľ SZČO (podniká sám, nemá zamestnancov) neplatca DPH si objednal z Poľska cez eshop náhradný diel na osobné motorové vozidlo. Motorové vozidlo má zahrnuté v obchodnom majetku a využíva ho aj na osobnú spotrebu (80% + 20%). Poľský ...
viac

Obsah faktúry podľa zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2017

19.11.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Faktúra musí obsahovať predpísané náležitosti a zdaniteľná osoba je povinná zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry od jej vydania do konca obdobia na uchovávanie faktúry. Faktúra musí obsahovať ...
viac

Vystavenie faktúry nadácii, ktorá má sídlo v Poľsku a nieje platcom DPH

16.11.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikateľ, platca DPH na Slovensku, vystaví faktúru nadácii, ktorá má sídlo v Poľsku a nie je platcom DPH. Predmetom fakturácie je implementácia projektu, ktorého súčasťou je: - rozvoj platformy pre otvorené vzdelávanie - podujatia, ...
viac

Konsignačný sklad z pohľadu DPHGarancia

15.11.2017, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Konsignačný sklad predstavuje sklad zásob, nachádzajúci sa u osoby, ktorá nemá k týmto zásobám vlastnícke právo - napr. pri Tovar je až do okamihu odberu alebo zaplatenia vo vlastníctve dodávateľa, ktorý nesie všetky riziká a je tiež obvykle ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Ostatné osoby povinné vyhotoviť faktúru podľa zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2017

15.11.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Faktúru okrem platiteľa dane, môže v mene a na účet dodávateľa tovaru alebo služby vyhotoviť aj odberateľ alebo tretia osoba. Faktúru môže za určitých podmienok vyhotoviť aj zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá dodá službu s ...
viac

Nový vzor daňového priznania DPH od 1. 1. 2018

15.11.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súčasnosti platný vzor daňového priznania sa navrhuje upraviť tak, aby osoba podávajúca daňové priznanie mohla oznámiť, že koná v postavení daňového zástupcu podľa § 69aa zákona. Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva ...
viac

Daňová povinnosť pred zaregistrovaním za platcu DPH

14.11.2017, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť dosiahla obrat pre účely registrácie DPH v auguste 2017. Do 25.9.2017 podala žiadosť o registráciu DPH. Daňový úrad spoločnosť zaregistroval pre platcu DPH od 1.10.2017. Spoločnosť ešte v septembri 2017 vystavila faktúry bez DPH. ...
viac

Metodický pokyn k posudzovaniu prevádzkarne na účely dane z pridanej hodnoty v roku 2017

14.11.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Z ustanovenia § 4 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH) vyplýva, že na účely tohto zákona sa prevádzkarňou rozumie stále miesto podnikania, ktoré má personálne a ...
viac

Ťarchopis v príkladoch v roku 2017Garancia

13.11.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH oprava základu dane sa uskutoční v týchto prípadoch, a to: pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby a pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru, pri znížení ceny tovaru alebo ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najčítanejšie

Dodanie tovaru do členských štátov EÚ z pohľadu DPH v roku 2016Archív

26.5.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri dodaní tovaru zo SR do iného členského štátu (s výnimkou dodávok nových dopravných prostriedkov), je potrebné rozlišovať, komu sú dodávky tovaru určené. Ak je odberateľom tovaru v inom členskom štáte osoba registrovaná pre daň, dodávka tovaru je oslobodená ...
viac

Komentár k ZDPH § 70 Vedenie záznamovGarancia

31.3.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Paragraf 70/1 Platiteľ je povinný viesť  podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období  o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách; osobitne vedie záznamy o dodaní tovarov a služieb do iného členského štátu, ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Smernica o evidencii DPH pre platiteľa DPHGarancia

17.7.2017, Ing. Mária Vépyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. korektúra: Ing. Tomáš Janoušek Baker Tilly Slovakia; Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia Stiahnuť vzor Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov smernice   Evidencia dane z pridanej hodnoty   Prílohy       Číslo smernice ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZDPH § 79 Nadmerný odpočetGarancia

13.2.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
79/1 Ak v zdaňovacom období vznikne platiteľovi nadmerný odpočet, odpočíta platiteľ nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období s výnimkou podľa odseku 2. Ak platiteľ nemôže ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZDPH § 49 Odpočítanie dane platiteľomGarancia

9.1.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
49/1 Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť. Ide o základný princíp odpočítania dane, čo inak znamená, že toto právo je ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 58/2017 Z.z. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov (vyšlo dňa: 21.3.2017 v čiastke č. 28)
  • 63/2017 Z.z. ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku (vyšlo dňa: 24.3.2017 v čiastke č. 31)
  • 87/2017 Z.z. novela zák. č. 160/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 88/2017 Z.z. novela zák. č. 162/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 171/2017 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2017 v čiastke č. 70)
  • 180/2017 Z.z. novela zák. č. 289/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 6.7.2017 v čiastke č. 74)
  • 264/2017 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 8.11.2017 v čiastke č. 114)
  • 267/2017 Z.z. novela zák. č. 563/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 10.11.2017 v čiastke č. 116)
  • 275/2017 Z.z. novela zák. č. 431/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 279/2017 Z.z. novela zák. č. 483/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 21.11.2017 v čiastke č. 120)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

14.11.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

14.12.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015 evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: