Daňový kalendár
február 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.2.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Kontrolný výkaz DPH pre rok 2018

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Facebook

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Vrácení daněGarancia

22.2.2018, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vrátenie dane Môže nastať niekoľko situácií, kedy je umožnené, aby nejaká osoba požiadala o vrátenie dane z pridanej hodnoty. O vrátenie dane v tuzemsku môžu požiadať osoby požívajúce výsady a imunity, ďalej osoby registrované dani v inom členskom štáte a ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Dovoz a vývoz zboží, služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží, poskytnutí služby do třetí zeměGarancia

21.2.2018, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dovoz a vývoz tovaru, služby priamo viazané na dovoz a vývoz tovaru, poskytnutie služby do tretej krajiny Dovozom a vývozom tovaru sa rozumie situácia, keď tovar buď vstupuje z tretej krajiny na území Európskej únie, alebo naopak vystupuje z územia Európskej ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry v roku 2018

21.2.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa novelizácie zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2018 platiteľ, ktorý obstaráva od iných zdaniteľných osôb tovary a služby na účel uskutočnenia cesty a pri predaji vystupuje voči zákazníkom vo ...
viac

Poskytování přeshraničních služebGarancia

20.2.2018, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poskytovanie cezhraničných služieb Pri poskytovaní cezhraničných služieb je vždy najdôležitejšia vyhodnotiť miesto plnenia danej služby. Pri určení miesta plnenia hrá úlohu skutočnosť, o aký typ služby sa jedná, a ďalej, aké osobe je daná služba poskytnutá ( ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Opravy základu daně a výše daně, opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízeníGarancia

19.2.2018, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Opravy základu dane a výšky dane, opravy výška dane u pohľadávok za dlžníkov v insolvenčnom řízeníOprava základu dane a oprava výšky dane § 42, § 45 a § 74 CIVA K oprave základu dane a výška dane dochádza väčšinou v prípade nejakej zmeny po dni uskutočnenia ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku v roku 2018

19.2.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa novelizácie zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2018 investičným majetkom sú hnuteľné veci, ktorých obstarávacia cena bez dane alebo vlastné náklady sú 3 319,39 eura a viac a ktorých doba ...
viac

Zdanitelná plnění v tuzemskuGarancia

16.2.2018, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zdaniteľné plnenia v tuzemsku Čo je predmetom dane vo všeobecnej rovine, vymedzujú niektoré zo základných ustanovení zákona o DPH, a to ustanovenia § 2 CIVA, § 2a CIVA a § 2b CIVA (pozri časť Predmet dane, územná pôsobnosť, základné pojmy). Ide okrem iného o ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vrátenie DPH z pohonných látok zaplatenej v zahraničí v roku 2018Garancia

16.2.2018, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť počas roka 2017 obstarala pohonné hmoty v ČŠ EÚ pri služobných cestách. Suma DPH vzťahujúca sa k pohonným látkam celkovo činila 350 EUR. Spoločnosť nepožiadala o jej vrátenie. V Rakúsku DPH nepresiahne za zdaňovacie obdobie ...
viac

Místo plněníGarancia

15.2.2018, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Miesto plnenia § 7 až 12 CIVA Pri určení miesta plnenia je potrebné vedieť, či je prevádzaná nehnuteľná vec, dodávané tovaru alebo služby. Pri dodávkach tovaru je nutné rozlíšiť, či sa jedná o dodanie tovaru s inštaláciou či montážou či bez a či s prepravou ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Najzásadnejšie zmeny v zákone o  DPH od 1. 1. 2018Garancia

15.2.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 7. decembra 2017 NR SR definitívne schválila zákon č. 334/2017 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o DPH”).Novela je orientovaná na oblasti, v ktorých ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najčítanejšie

Komentár k ZDPH § 69 Osoby povinné platiť daň správcovi daneGarancia

23.1.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  § 69 (1) Platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku, je povinný platiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak. (2) Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, je povinná platiť daň ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k ZDPH § 78 Daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnostiArchív

31.3.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
78/1 Daň , ktorú je povinný platiť platiteľ podľa  § 69 , je splatná do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť zo zdaniteľného obchodu okrem dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru, ktorá je ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k ZDPH § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a službyArchív

31.3.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 19/1 (prvá a druhá veta zákona) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Dodanie tovaru, ak si tovar prevezme odberateľ v závode dodávateľa ( ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k ZDPH § 79 Nadmerný odpočetArchív

13.2.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
79/1 Ak v zdaňovacom období vznikne platiteľovi nadmerný odpočet, odpočíta platiteľ nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období s výnimkou podľa odseku 2. Ak platiteľ nemôže ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Komentár k ZDPH § 49 Odpočítanie dane platiteľomArchív

9.1.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
49/1 Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť. Ide o základný princíp odpočítania dane, čo inak znamená, že toto právo je ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (vyšlo dňa: 30.1.2018 v čiastke č. 11)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

23.4.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

22.2.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015 evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

Daňový špeciál: DPH a DZP v roku 2018 v praktických príkladoch

29.1. - 31.1.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Aktuálne problémy DPH a DZP na praktických príkladoch môžete riešiť spolu so skúseným lektorom a daňovým poradcom Milanom Kúdelom počas trojdňového školenia...Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2018

11.4. - 13.4.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela a odborníci z praxe
Získajte prehľad v rozdieloch medzi účtovníctvomdaňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmov medzi Českom a Slovenskom.
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsení lektori predostrú počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný...Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: