Daňový kalendár
október 2017
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.10.2017 - Osobitný odvod finančných inštitúcií

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Prenos daňovej povinnosti Slovenská republika - Maďarsko

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Facebook

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Komentár k ZDP § 19 - Daňové výdavkyGarancia

17.10.2017, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Horniaček; Ing. Viera Mezeiová § 19 (1) Ak výšku výdavku (nákladu) limituje osobitný predpis,  83 ) preukázaný výdavok (náklad) možno zahrnúť do daňových výdavkov najviac do výšky tohto limitu. Ak výšku výdavku (nákladu) limituje tento zákon okrem ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Fakturácia nájomného z pohľadu DPH v roku 2017Garancia

11.10.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 38 ods. 3 zákona o DPH je oslobodený od dane nájom nehnuteľnosti alebo jej časti s výnimkou nájmu v ubytovacích zariadeniach (ubytovacie služby), nájmu priestorov a miest na parkovanie vozidiel, nájmu trvalo inštalovaných zariadení ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 16 - Zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťouGarancia

10.10.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 16 (1) Príjmom zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou je príjem a) z činností vykonávaných prostredníctvom jeho stálej prevádzkarne, b) zo závislej činnosti vykonávanej na území Slovenskej ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

DPH zaplatená v zahraničí v roku 2017Garancia

9.10.2017, Ing. Kristína Kollárová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vrátenie dane z pridanej hodnoty zaplatenej v zahraničí sa využíva v súvislosti s kontaktom s inými členskými štátmi EÚ. Každá zdaniteľná osoba, ktorá nie je usadená v členskom štáte, v ktorom nakupuje tovar a služby alebo do ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Fakturácia voucherov z pohľadu DPH v roku 2017Garancia

6.10.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako odbytová spoločnosť na podporu predaja poskytujeme vouchery na pobyt v penzióne. Ide o podmienený “odber“ na základe dosiahnutia obratu, kedy si zákazník môže pobyt vyčerpať až do 31. 5. 2018. Poskytovateľ ubytovania chce vyfakturovať ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Spotreba PHL v zahraničí a DPH v roku 2017Garancia

4.10.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša spoločnosť využíva automobily na operatívny leasing, pričom spotreba PHL je riešená prostredníctvom tankovacích kariet od iného poskytovateľa. V prípade PHL uplatňujeme paušálne výdavky 80/20. Súčasný poskytovateľ tankovacích kariet ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Registračná povinnosť skupiny v roku 2017

4.10.2017, Ing. Juraj Válek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Viac zdaniteľných osôb so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkarňou v tuzemsku, ktoré sú spojené finančne, ekonomicky a organizačne, sa môže považovať za jednu zdaniteľnú osobu. Finančne spojenými zdaniteľnými osobami sú osoby, z ktorých ...
viac

Palivové karty na tankovanie v EÚ a DPH v roku 2017Garancia

2.10.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Používame palivové karty OMV na tankovanie v EÚ. Zmluva je s OMV Slovensko, kde máme posielať úhrady, ale faktúry za jednotlivé štáty vystavuje OMV Rakúsko s rôznymi IČ DPH, podľa toho, v ktorej krajine sa tankovalo. PHM sú fakturované s ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zmena registrácie skupiny podľa zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2017

2.10.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Členom skupiny sa môže stať aj ďalšia zdaniteľná osoba, pričom ale musí spĺňať určité podmienky. Žiadosť o zmenu registrácie skupiny z dôvodu pristúpenia ďalšieho člena do skupiny podáva zástupca skupiny. Zmenu registrácie vykoná daňový ...
viac

Určenie správnej sadzby DPH na mäso v roku 2017

1.10.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Máme s naším dodávateľom rozdielny názor na sadzbu DPH pri chladených bravčových nohách. My si myslíme, že DPH by mala byť 10 %, nakoľko sa jedná o časť prasaťa a nie o výrobok. Dodávateľ zase tvrdí, že to má byť v 20 % DPH. Znížená ...
viac
Najčítanejšie

Komentár k ZDPH § 69 Osoby povinné platiť daň správcovi daneGarancia

8.2.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Právna úprava 69/1 Platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku, je povinný platiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak. Komentár LEXDPH Z uvedeného znenia vyplýva, že ak má zdaniteľná osoba postavenie ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZDPH § 78 Daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnostiGarancia

31.3.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
78/1 Daň , ktorú je povinný platiť platiteľ podľa  § 69 , je splatná do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť zo zdaniteľného obchodu okrem dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru, ktorá je ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Dodanie tovaru do členských štátov EÚ z pohľadu DPH v roku 2016Archív

26.5.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri dodaní tovaru zo SR do iného členského štátu (s výnimkou dodávok nových dopravných prostriedkov), je potrebné rozlišovať, komu sú dodávky tovaru určené. Ak je odberateľom tovaru v inom členskom štáte osoba registrovaná pre daň, dodávka tovaru je oslobodená ...
viac

Komentár k ZDPH § 70 Vedenie záznamovGarancia

31.3.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Paragraf 70/1 Platiteľ je povinný viesť  podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období  o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách; osobitne vedie záznamy o dodaní tovarov a služieb do iného členského štátu, ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZDPH § 49 Odpočítanie dane platiteľomGarancia

9.1.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
49/1 Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť. Ide o základný princíp odpočítania dane, čo inak znamená, že toto právo je ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 8/2017 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 24.1.2017 v čiastke č. 5)
  • 58/2017 Z.z. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov (vyšlo dňa: 21.3.2017 v čiastke č. 28)
  • 63/2017 Z.z. ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku (vyšlo dňa: 24.3.2017 v čiastke č. 31)
  • 87/2017 Z.z. novela zák. č. 160/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 88/2017 Z.z. novela zák. č. 162/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 171/2017 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2017 v čiastke č. 70)
  • 180/2017 Z.z. novela zák. č. 289/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 6.7.2017 v čiastke č. 74)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

14.11.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

14.12.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015 evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

DPH a DzP v daňovej judikatúre

25.10.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás zaujímavý seminár s problematikou daňovej judikatúry. Rozbor sa zameriava na popis predmetu sporu spolu s konkrétnymi citáciami zákonov relevantných k sporu. Rozbor uzatvára odôvodnenie rozsudku... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: