Najnovšie
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Sankcie za neskoré podanie daňového priznania v roku 2013

20.3.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Sankcie v daňovom konaní ukladá správca dane, a to za porušenie povinností stanovených daňovými právnymi predpismi, ktoré sa významovo rovnajú pojmu správny delikt. Správneho deliktu sa v oblasti daňového priznania  podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) dopustí ten, kto nepodá daňové priznanie v ustanovenej všeobecnej lehote na podanie daňového priznania alebo v lehote určenej správcom dane vo výzve na predloženie daňového priznania. Takáto výzva pripadá do úvahy v prípade, že daňové priznanie nebolo predložené v spomínanej všeobecnej lehote.

Za nepredloženie daňového priznania sa ukladá pokuta. Jej výška je rozdielna v závislosti od druhu porušenej povinnosti. Pokuta sa pohybuje v rozmedzí od 30 Eur do 16 000 Eur za nepredloženie daňového priznania vo všeobecnej lehote bez výzvy správcu dane, a od 60 eur do 32 000 Eur v prípade, ak správca dane daňovníka vyzýva. Ak je správcom dane obec, uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 Eur, najviac však do 3 000 Eur v prvom prípade, a nie menej ako 10 Eur, najviac však do 6 000 Eur v druhom prípade. Je potrebné pripomenúť, že uložená pokuta za nepodanie daňového priznania vo všeobecnej lehote sa môže neskôr kumulovať s pokutou za výzvu správcu dane na predloženie daňového priznania, to však neplatí v opačnom garde. Samotné uloženie pokuty však neznamená, že zanikajú povinnosti, za porušenie ktorých bola pokuta uložená. Na druhej strane pokuta sa za vyššie zmieňované správne delikty týkajúce sa nepodania daňového priznania neuloží, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom sa daňový subjekt dopustil tohto správneho deliktu.

...
Koniec ukážky
...

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu dph.sk.

Som už registrovaný na dph.sk:

=> Prihláste sa svojím užívateľským menom a osobným heslom.

Nie som registrovaný:

=> Zaregistrujte sa. Prinesie Vám to veľa výhod:

  • každé dva týždne dostanete ZADARMO do svojej e-mailovej schránky prehľad aktualít, najnovších legislatívnych zmien, zaujímavé články, zodpovedané otázky z oblasti DPH,
  • získate okamžitý prístup do negarantovaných aktualít, článkov a otázok na portáli www.dph.sk,
  • získate prístup do rozsiahleho archívu príspevkov na portáli www.dph.sk.

Registrácia je úplne zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov.

Najdiskutovanejšia daň na Slovensku - zorientujte sa s DPH v zmenách v legislatíve pre rok 2015.

Vždy presné a aktuálne informácie, prehľad v problematike DPH vo forme riešení konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlených na príkladoch, podrobná orientácia v oblasti DPH.DPH profi Vás pripraví rýchlo a jednoducho - mesačne pripravujeme viac ako 15 garantovaných článkov, ktoré Vás podrobne oboznámia so zmenami, ktoré prináša neustále sa meniaca legislatíva.

Staňte sa predplatiteľom DPH profi. Nikde inde nenájdete takú koncentráciu článkov z oblasti DPH, ktoré naviac zaručia garanciu aktuálnosti a správnosti.