Najnovšie
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Súhrnný výkaz

16.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V § 80 zákona o DPH v znení neskorších predpisoch nájdeme ustanovenia bližšie špecifikujúce povinnosti, ktoré musí platiteľ pri podávaní súhrnných výkazov dodržiavať. V tomto paragrafe nájdeme, akým spôsobom a akou formou podávame súhrnný výkaz, aká je lehota na jeho podanie a povinné náležitosti tohto tlačiva.


Zo zákona nám vyplýva povinnosť podávať súhrnný výkaz, ak sme uskutočnili obchody, ktoré sú bližšie upravené v § 15, 43 a 45 zákona o DPH, a to bez ohľadu na počet realizovaných obchodov alebo ich celkovú hodnotu.
Platiteľ je  teda povinný podať súhrnný výkaz v nasledujúcich prípadoch:


a)    dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu a osoba, ktorej sa dodáva tovar je registrovaná pre daň v inom členskom štáte, pričom takéto dodanie tovaru je oslobodené od dane podľa  § 43 ods. 1 zákona o DPH;
b)    premiestnil tovar, ktorý je oslobodený od dane (§ 43 ods. 4 zákona o DPH);
c)    pri trojstrannom obchode bol v postavení prvého odberateľa (§ 45 zákona o DPH);
d)    dodanie služby s jej miestom dodania v inom členskom štáte (§ 15 ods. 1 zákona o DPH) osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, pričom je registrovaná pre daň a je povinná túto daň zaplatiť.

Ak sme v príslušnom zdaňovacom období neuskutočnili žiaden z vyššie uvedených prípadov, súhrnný výkaz nepodávame. Súhrnný výkaz sa podáva za každý kalendárny mesiac. Ak však hodnota tovarov nepresiahne sumu 100 000 € v príslušnom kalendárnom štvrťroku a táto podmienka bola dodržaná aj v predošlých štyroch kalendárnych štvrťrokov, môžeme podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok. V momente, kedy dôjde k prekročeniu daného limitu, je platiteľ povinný podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac v danom kalendárnom štvrťroku osobitne. Sledovanie limitu sa vzťahuje len na prípady uvedené v prvých troch bodoch (odrážky a – c).


...
Koniec ukážky
...

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu dph.sk.

Som už registrovaný na dph.sk:

=> Prihláste sa svojím užívateľským menom a osobným heslom.

Nie som registrovaný:

=> Zaregistrujte sa. Prinesie Vám to veľa výhod:

  • každé dva týždne dostanete ZADARMO do svojej e-mailovej schránky prehľad aktualít, najnovších legislatívnych zmien, zaujímavé články, zodpovedané otázky z oblasti DPH,
  • získate okamžitý prístup do negarantovaných aktualít, článkov a otázok na portáli www.dph.sk,
  • získate prístup do rozsiahleho archívu príspevkov na portáli www.dph.sk.

Registrácia je úplne zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov.

Najdiskutovanejšia daň na Slovensku - zorientujte sa s DPH v zmenách v legislatíve pre rok 2015.

Vždy presné a aktuálne informácie, prehľad v problematike DPH vo forme riešení konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlených na príkladoch, podrobná orientácia v oblasti DPH.DPH profi Vás pripraví rýchlo a jednoducho - mesačne pripravujeme viac ako 15 garantovaných článkov, ktoré Vás podrobne oboznámia so zmenami, ktoré prináša neustále sa meniaca legislatíva.

Staňte sa predplatiteľom DPH profi. Nikde inde nenájdete takú koncentráciu článkov z oblasti DPH, ktoré naviac zaručia garanciu aktuálnosti a správnosti.