Najnovšie
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Kontrolný výkaz od 1. 1. 2014 - postup pri jeho vypĺňaní

Archív 10.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4, § 4a, § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie. V lehote do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, tzn. každý podľa svojho zdaňovacieho obdobia, a to buď mesačne alebo štvrťročne. Ak platiteľ dane podáva daňové priznanie skôr, podá spolu s ním v rovnaký deň aj kontrolný výkaz. Môže byť podaný len elektronickými prostriedkami a podpísaný zaručeným elektronickým podpisom. Takýto podpis sa nevyžaduje, ak platiteľ dane, má so správcom dane uzavretú písomnú dohodu obsahujúcu náležitosti elektronického doručovania, spôsob overovania podania urobeného elektronickými prostriedkami a spôsob preukazovania doručenia.

Kontrolný výkaz sa podáva vo formáte Extensible Markup Language (XML) a je možné ho vyplniť v aplikácii Finančného riaditeľstva SR s názvom eDane alebo na portáli finančnej správy a následne je možné ho odoslať do elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR. Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť správcovi dane údaje potrebné na doručovanie na tlačive, v členení podľa vzoru ustanoveného opatrením Ministerstva financií SR č. MF/19 057/2013 - 73. Nie je povinný podať kontrolný výkaz v prípadoch, ak nie je povinný podať daňové priznanie, alebo ak nie je povinný v daňovom priznaní uviesť žiadne údaje o plneniach, podáva tzv. „nulové“ daňové priznanie. Ďalšou možnosťou je, ak je povinný uviesť v daňovom priznaní údaje o plneniach, avšak sú to len intrakomunitárne dodania tovarov do iného členského štátu podľa

...
Koniec ukážky
...

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia DPH profi po prihlásení užívateľským menom a osobným heslom.

DPH profi = 15 - 20 nových garantovaných článkov každý mesiac!

Objednajte si predplatné DPH profi a získajte tak prístup k databáze denne aktualizovaných odborných textov pokrývajúcich oblasť DPH. Veľmi ľahkú orientáciu v tejto unikátnej knižnici uľahčuje prepracovaný systém vyhľadávania, vďaka ktorému rýchlo nájdete vždy správne a overené informácie.

  •  
predplatné DPH profi na 12 mesiacov

Najdiskutovanejšia daň na Slovensku - zorientujte sa s DPH v zmenách v legislatíve pre rok 2015.

DPH profi Vás pripraví rýchlo a jednoducho - mesačne pripravujeme viac ako 15 garantovaných článkov, ktoré Vás podrobne oboznámia so zmenami, ktoré prináša neustále sa meniaca legislatíva.

Staňte sa predplatiteľom DPH profi. Nikde inde nenájdete takú koncentráciu článkov z oblasti DPH, ktoré naviac zaručia garanciu aktuálnosti a správnosti.

Do doby, než sa stanete predplatiteľom DPH profi, môžete po prihlásení využívať bezplatný prístup do týchto súvisiacich dokumentov.

18.3.2015 Prípady, kedy je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru a kedy nie v roku 2015ZĂĄmok
30.3.2015 Zjednodušená a súhrnná faktúraZĂĄmok
29.9.2011 Faktúra k prijatej platbe z Českej republikyZĂĄmok
9.10.2014 DPH uplatňovaná v tuzemsku a vyhotovenie faktúr v roku 2014ZĂĄmok
28.3.2012 Prenos daňovej povinnosti - Reversecharge mechanizmusZĂĄmok