Najčítanejšie
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Praktické informácie - DPH v rámci EÚ - Sadzby dane v členských štátoch EÚ
Krajina:  
Základná sadzba dane:
Cena bez DPH:
Cena s DPH:
Čiastka DPH:  

Členský štát

Super znížená sadzba

Znížená sadzba

Základná sadzba

Belgicko

 

6% / 12%

21%

Bulharsko

 

9%

20%

Česká republika

 

15%

21%

Dánsko

 

-

25%

Nemecko

 

7%

19%

Estónsko

 

9%

20%

Grécko

 

6,5% / 13%

23%

Španielsko

4%

10%

21%

Francúzsko

2,10%

5,5% / 10%

20%

Írsko

4,80%

9% / 13,5%

23%

Taliansko

4%

10%

22%

Cyprus

 

5% / 9%

19%

Lotyšsko

 

12%

21%

Litva

 

5% / 9%

21%

Luxembursko

3%

6% / 12%

15%

Maďarsko

 

5% / 18%

27%

Malta

 0%

5% / 7%

18%

Holandsko

 

6%

21%

Rakúsko

 

10% / 12%

20%

Poľsko

 

5% / 8%

23%

Portugalsko

 

6% / 13%

23%

Rumunsko

 

5% / 9%

24%

Slovinsko

 

9% / 5%

22%

Slovensko

 

10%

20%

Fínsko

 

10% / 14%

24%

Švédsko

 

6% / 12%

25%

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

 

5%

20%

Nórsko

 

8% / 15%

25%

Chorvátsko

 

5% / 13%

25%

 
Semináre - aktuálna ponuka

Novela zákona o DPH účinná od 01.10. 2014 a od 01.01. 2015

28.11.2014, Žilina
Lektor: Ing. Martin Ťažký

V októbri 2014 a zároveň od januára 2015 nadobudnú účinnosť zmeny súvisiace s novelou zákona o DPH. Pripravte sa na zmeny na našom školení... Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

3.12.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie v praktických príkladoch

8.12.2014, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Nenechajte si ujsť zaujímavý seminár s problematikou transferového oceňovania. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2014

10.12.2014, Bratislava
Lektorka: Ing. Zdenka Karak
Dokumentácia transferového oceňovania je dôkaz, ktorým daňový subjekt preukazuje, že transakcie, ktoré uskutočňuje so zahraničnými závislými osobami sú v súlade s princípom nezávislého vzťahu. Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP

10.12. - 12.12.2014, Bratislava
Lektori: Kolektív lektorov z praxe
Získajte prehľad v rozdieloch medzi účtovníctvom, daňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmov medzi Českom a Slovenskom... Prihláška tu!

Daňové spory a polemické daňové výdavky

11.12.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Ing. Emil Burák PhD.
Pripravili sme pre Vás školenie zamerané na najčastejšie daňové spory. Prihláška tu!

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2015

11.12.2014, Bratislava
Lektori: kolektív autorov
Na konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a  pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku, účtovníctva, ale i o zmenách v sociálnom  zdravotnom poistení... Prihláška tu!