CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Praktické informácie - DPH v rámci EÚ - Sadzby dane v členských štátoch EÚ
Krajina:  
Základná sadzba dane:
Cena bez DPH:
Cena s DPH:
Čiastka DPH:  

Členský štát

Super znížená sadzba

Znížená sadzba

Základná sadzba

Belgicko

 

6% / 12%

21,%

Bulharsko

 

7% / 0%

20%

Česká republika

 

15%

21%

Dánsko

 

 0%

25%

Nemecko

 

7%

19%

Estónsko

 

9%

20%

Grécko

 

6,5% / 13%

23%

Španielsko

4%

10%

21%

Francúzsko

2,10%

5,5% / 7%

19,60%

Írsko

4,80%

9% / 13,5%

23%

Taliansko

4%

10%

21%

Cyprus

 

5% / 8%

17%

Lotyšsko

 

12%

21%

Litva

 

5% / 9%

21%

Luxembursko

3%

6% / 9% / 12%

15%

Maďarsko

 

5% / 18%

27%

Malta

 0%

5%

18%

Holandsko

 

6%

21%

Rakúsko

 

10%

20%

Poľsko

 

5% / 8%

23%

Portugalsko

 

6% / 13%

23%

Rumunsko

 

5% / 9%

24%

Slovinsko

 

8,5%

22%

Slovensko

 

10%

20%

Fínsko

 

9% / 13%

24%

Švédsko

 

6% / 12%

25%

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

 

5%

20%

 
Semináre - aktuálna ponuka

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

30.4.2014, Bratislava
Lektorka: JUDr. Ľubica Masárová
Novinka! Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Špecialista výkazov DPH a vybrané problémy DPH

12. - 14.5.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Trojdňový seminár venovaný kontrolnému výkazu, súhrnnému výkazu, daňovému priznaniu k DPH a ostatným vybraným praktickým problémom DPH. Získajte prehľad vybraných ustanovení zákona o DPH, aktuálnych usmernení, pokynov a poučení k DPH a taktiež Certifikát o absolvovaní školenia... Prihláška tu!

Novela zákona o DPH platná
od 1.1. 2014 + praktické rady vyplňovania kontrolného výkazu

16.5.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Nenechajte si ujsť mimoriadne aktuálne školenie, na ktorom získate množstvo informácií o Novele zákona o DPH, ktorá je v platnosti od 1.1.2014. Okrem iného budú riešené i praktické prípady vyplňovania kontrolného výkazu. Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

19.5.2014, Žilina
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!