Najnovšie
 
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Praktické informácie - DPH v rámci EÚ - Sadzby dane v členských štátoch EÚ
Krajina:  
Základná sadzba dane:
Cena bez DPH:
Cena s DPH:
Čiastka DPH:  

Členský štát

Super znížená sadzba

Znížená sadzba

Základná sadzba

Belgicko

 

6% / 12%

21%

Bulharsko

 

9%

20%

Česká republika

 

15%

21%

Dánsko

 

-

25%

Nemecko

 

7%

19%

Estónsko

 

9%

20%

Grécko

 

6,5% / 13%

23%

Španielsko

4%

10%

21%

Francúzsko

2,10%

5,5% / 10%

20%

Írsko

4,80%

9% / 13,5%

23%

Taliansko

4%

10%

22%

Cyprus

 

5% / 9%

19%

Lotyšsko

 

12%

21%

Litva

 

5% / 9%

21%

Luxembursko

3%

6% / 12%

15%

Maďarsko

 

5% / 18%

27%

Malta

 0%

5% / 7%

18%

Holandsko

 

6%

21%

Rakúsko

 

10% / 12%

20%

Poľsko

 

5% / 8%

23%

Portugalsko

 

6% / 13%

23%

Rumunsko

 

5% / 9%

24%

Slovinsko

 

9% / 5%

22%

Slovensko

 

10%

20%

Fínsko

 

10% / 14%

24%

Švédsko

 

6% / 12%

25%

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

 

5%

20%

Nórsko

 

8% / 15%

25%

Chorvátsko

 

5% / 13%

25%

 
Semináre - aktuálna ponuka

Daňové priznanie DzP právnických osôb za rok 2014

16.1.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Seminár sa zaoberá transformáciou výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov a vypracovaním daňového priznania (s dôrazom na posudzovanie uznateľnosti jednotlivých druhov nákladov a výnosov z pohľadu zákona o dani z príjmov)... Prihláška tu!

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2015

19.1.2015, Bratislava
Lektori: kolektív autorov
Na konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a  pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku, účtovníctva, ale i o zmenách v sociálnom  zdravotnom poistení... Prihláška tu!

Likvidácia s.r.o. - daňové, právne a účtovné aspekty

28.1.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Osvojte si komplexný pohľad na problematiku likvidácie spoločnosti s ručením obmedzeným. Lektor sa bude venovať právnym aspektom likvidácie spoločnosti, účtovným aspektom i daňovým aspektom  likvidácie spoločnosti... Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

29.1.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

DPH a DzP v daňovej judikatúre

6.2.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás zaujímavý seminár s problematikou daňovej judikatúry. Rozbor sa zameriava na popis predmetu sporu spolu s konkrétnymi citáciami zákonov relevantných k sporu. Rozbor uzatvára odôvodnenie rozsudku... Prihláška tu!

Daňové riziká pre firmu – vybrané problémy

9.2.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Ako novinku zaraďujeme školenie zamerané na vybrané problémy z oblasti daňových rizík. Lektor bude riešiť druhy daňových rizík, ale i prevenciu (daňové plánovanie)... Prihláška tu!

Daňové spory a polemické daňové výdavky

10.2.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Ing. Emil Burák PhD.
Pripravili sme pre Vás školenie zamerané na najčastejšie daňové spory. Prihláška tu!